Bóg urojony

Wybitny naukowiec – i najbardziej znanych ateistów – twierdzi irracjonalność wiary w Boga i religii ciężkie

szkody wyrządził na społeczeństwo, z wypraw krzyżowych do rygoru 9/11.With i dowcip, Dawkins analizuje Continue reading

Pierwszy kalendarz dziecka Naklejka Rok

Bez daty kalendarza, który zaczyna się, kiedy dziecko się urodzi! To wesoła, zapraszając Baby Pierwszy rok kalendarzowy jest zapakowany w 252 naklejek do zaznacz wszystko z pierwszego uśmiechu i kąpieli do pierwszego dziecka czas uznanych tato. Pięknie ilustrowane przez wróżki z kapryśny i Continue reading